Политика за защита на личните данни

"Medentic" ЕООД (наричан по-нататък "Доставчикът") поема ангажимента да защитава личните данни, които събира както директно, така и чрез своя уебсайт www.medendic.shop и свързаните с него поддомейни (наричани заедно "Уебсайтът"). Тази Политика за защита на личните данни (наричана по-нататък "Политиката") обяснява нашите практики и процедури за събиране, обработка и съхранение на личните данни, които идентифицират индивидуален потребител или могат да бъдат използвани за установяване на контакт с него.

Тази Политика се прилага за всички услуги, предлагани от "Medentic" ЕООД.

Административен орган за контрол:

Комисия за защита на личните данни (КЗЛД)

Адрес: София 1431, бул. „Акад. Иван Евстратиев Гешов” 15 Тел: +359 2 915 35 18 Факс: +359 2 915 35 25 Ел. поща: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg Уебсайт: www.cpdp.bg

СЪБИРАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ

"Medentic" ЕООД събира лични данни, за да може ефективно да отговаря на Вашите запитвания и нужди, свързани с използването на Уебсайта и предоставяните услуги. Събирането на лични данни може да включва, но не се ограничава до: име, фамилия, адрес за доставка, електронна поща, телефонен номер, и в някои случаи – име на фирма, ЕИК, адрес на фирмата.

Като използвате нашите услуги, Вие давате своето изрично съгласие за събирането и обработването на Вашите лични данни от нас и потвърждавате тяхната точност.

УПОТРЕБА НА ЛИЧНИ ДАННИ

Вашите лични данни се използват за предоставяне на услугите, за които сте заявили интерес, включително регистрация в Уебсайта, обработка на заявки и запитвания, подобряване на предлаганите услуги и комуникация с Вас. Имате право да откажете използването на Вашите лични данни за директен маркетинг.

УПОТРЕБА НА "БИСКВИТКИ" И ДРУГИ ТЕХНОЛОГИИ

Използваме "бисквитки" и други технологии за събиране на информация от всички посетители на Уебсайта, за да подобрим потребителското изживяване и да анализираме трафика. Имате възможността да контролирате и управлявате използването на бисквитки чрез настройките на Вашия браузър.

ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Прилагаме строги мерки за сигурност, за да защитим личните данни от неоторизиран достъп, изменение или разкриване. Вашата информация се съхранява в защитени сървъри и се обработва в съответствие с приложимото законодателство.

ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ НА ТРЕТИ СТРАНИ

Личните данни не се разкриват на трети страни без Вашето изрично съгласие, освен в случаите, изисквани по закон.

ДОСТЪП И КОРЕКЦИЯ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Имате право на достъп до Вашите лични данни и да искате тяхната корекция, обновяване или изтриване по всяко време.

ИЗМЕНЕНИЕ НА ПОЛИТИКАТА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

"Medentic" ЕООД си запазва правото да променя тази Политика по всяко време, като публикува актуализираната версия на Уебсайта.

Всички промени влизат в сила незабавно след публикуването им на Уебсайта.